YURT DIŞINDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

İNGİLTERE’DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

image28İngiltere’de üniversite sistemi, lisans (undergraduate) ve yüksek lisans-doktora (postgraduate) şeklinde ayrılmaktadır.   Birleşik Kırallığın  diğer bölgelerinde de lisans eğitimi normal olarak üç yıl devam etmektedir. İskoçyada ise 4 yıldır.  Üniversiteler, öğrencilere lisansüstü eğitim kapsamında master ve doktora programları sunar.
Köklü ve dinamik bir eğitim sistemine sahip olan İngiltere'de üniversite ve yüksekokullar, verdikleri eğitimin kalitesi ile ün yapmış ve saygınlık kazanmıştır. Bu kurumların verdikleri dereceler tüm dünyada tanınmaktadır.

İngiltere'deki üniversitelerden alınan diplomalar iş yaşamında başarıya giden yollardan birisidir. İngiltere'de yüksek standarda sahip bir eğitim aldığınız için, diplomanız tüm dünyada size fırsatların kapısını açar.
İngiltere'deki üniversiteler, bireysel tercih ve ihtiyaçlarınıza mutlaka cevap verecek çok çeşitli programlar sunmaktadır. Size ne düşüneceğinizi değil nasıl düşünmeniz gerektiğini gösterecektir. Ayrıca sınıflarda alacağınız derslerin yanı sıra daha küçük gruplarda fikir alış verişi yapabilme şansınız olacaktır.

İngiltere’de lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler mezun oldukları lise, aldıkları lise diploması türü ve direkt başvuru şartlarını sağlamalarına göre başvurularını gerçekleştirebilirler.

İngiltere ve Türkiye’de uygulanmakta olan lise eğitim sistemi farklı olduğundan Türkiye’de lise bitirmiş olan öğrencilerin İngiltere’de üniversite kabul koşulları farklıdır. Türkiye’de liseden mezun olan öğrenciler İngiliz Lise sistemine göre A Level düzeyinde kabul edilmek  zorunda olduklarından, doğrudan İngiltere’de Üniversiteye başlayamazlar.  A level sınavlarından gerekli skorları almak zorundadırlar. Türkiye’de lise mezunu olup, İngiltere’de Üniversite okumak isteyen bir öğrenci, hem iyi derecede İngilizce bilmek zorundadır hem de istenilen A level düzeyine gelebilmesi için 1 yıl süre ile FOUNDATION (hazırlık) eğitimi alması gerekmektedir.

Foundation eğitimi bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde ve bazen de özel kurumlar tarafından verilmektedir.

Her kurumdan alınan her Foundation eğitimi her üniversite ve her bölüm tarafından kabul görmeyebilir. Bundan dolayı öğrenciler Foundation eğitimlerine başlamadan önce mutlaka nerelerde ve hangi bölümlerde geçerli olduklarına dikkat etmelidirler. 

İngiltere'de akademik yıl genellikle Eylül ya da Ekim aylarında başlarsa da öğrencilerin kabul edilebileceği farklı tarihler mevcuttur. Çünkü bazı yüksek öğretim kurumları dönem esasıyla çalışır veya araştırma öğrencileri öğrenim yılının herhangi bir yerinde başlayabilirler. İngiltere'de üç dönemli bir eğitim sistemi vardır. Noel ve Paskalya zamanlarındaki tatiller ile Ağustos ayının tamamı ile Temmuz ve Eylül aylarının bir kısmını kapsayan uzun bir yaz tatili vardır. Her bir dönem on-on dört hafta uzunluğundadır. Dönemler genellikle okullar ve yüksekokullar için daha uzun, üniversiteler içinse daha kısadır.
Bir öğrencinin İngiltere’deki üniversitelere kabul edilmesi için en önemli 2 şart şunlardır.

1- Öğrencinin lise yıllarındaki (son iki yıl)akademik başarısı

2- İngilizce yeterliliği (Öğrencilerin gerekli IELTS skorlarını yakalamaları gerekir.)

İngiltere üniversiteleri arasında öğrencilerin tercih ettiği birçok okul YÖK denkliğine sahiptir. YÖK’ün denklik prosedürüne göre dünya sıralamalarında yer alan okullar denk sayılırken, İngiltere’de lisans eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönen öğrenciler transkriptleri ve diplomaları ile denklik başvurularını yapabilmektedir.

s

KANADA ‘DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Kanada Üniversite eğitiminde dünyanın sayılı ülkelerindendir. Kanada’da alacağınız lisans veya üniveKanada Üniversite eğitiminde dünyanın sayılı ülkelerindendir. Kanada’da alacağınız lisans veya üniversite eğitimi dünyanın her yerinde seçkin bir diploma olarak kabul edilmektedir.

Kanada’da bir akademik yıl genelde 2, bazı üniversitelerde ise 3 sömestirdir. Bu sebeple bir çok üniversitede hem Ocak hem de Eylül ayında eğitime başlamak mümkündür. Eylül’de başlayacak programlar için en geç Ağustos, Ocak ayında başlayan programlar için ise en geç Aralık ayında başvuru yapmış olmak gerekir. Kanada üniversite eğitiminde okula kabul ve giriş için özel sınavlar yoktur. Her üniversite kendi kabul şartlarını kendi belirler ve her başvuru bireysel olarak değerlendirilir. Kanada üniversiteleri Fransız college ve İngiliz üniversite sisteminden esinlenerek bugünkü halini almıştır. Bu yüzden bazı üniversiteler aynı zamanda college diye de anılırlar.

Kanada’da ülke genelinde çok sayıda üniversite ve kolej bulunmaktadır. Kanada üniversite leri kaliteli eğitimleri, araştırmaları ve bilimsel yayınları açısından dünyaca ünlüdür ve uluslararası alanda kabul görmektedirler. Kanada üniversitelerinden alınan dereceler prejtij açısından Amerikan ve İngiliz üniversitelerine eşdeğer kabul edilmekte olup, Kanada üniversitelerinin büyük bir kısmı devlet üniversitesidir.

Kanada üniversite eğitimi birbirinden farklı bilim dallarında lisans eğitiminden doktoraya kadar tüm alanlarda diploma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca çok çeşitli sertifika programları ve profesyonel amaçlı programlar da mevcuttur. Üniversitelerin eğitim ücretleri bulunduğu bölgeye, kurumun yapısı ve sunduğu programlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Dönem olarak eğitim genelde Eylül ve Mayıs arasındadır ama bazı üniversitelerde 3 dönemli eğitim de uygulanmaktadır.

Kanada’da öğrenci kabul koşulları üniversiteden üniversiteye ve bölümden bölüme farklılık göstermektedir. Her üniversite kendi kabul şartlarını belirler ve her başvuruyu ayrı bir şekilde değerlendirir. Bu nedenle de öğrenci başvuruları değerlendirilirken temel olarak öğrencinin öğrenim hayatında gösterdiği akademik ve sosyal başarılar göz önünde bulundurulur.

Not ortalamaları, alınan derslerin içeriği, tamamlanan krediler, öğrencilerin sosyal alanlarda ne derece katılımcı olduğu gibi unsurlar başvuruların değerlendirilmesinde etkilidir.

Kanada’ nın resmi olarak İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 dili vardır. Ancak Kanada üniversitelerine devam edebilmek için öğrencinin iki dili de bilmesi gerekmez. Fransızca eğitim veren okullar Fransızca dilinin yaygın olarak konuşulduğu Québec eyaletindedir. Diğer eyaletlerin tamamında eğitim dili İngilizce’dir.

İngilizce eğitim veren bir üniversitenin programlarına kabul edilebilmek için TOEFL, IELTS veya TOEIC gibi uluslararası dil sınavlarından yeterli puan almanız veya üniversite eğitimi öncesinde İngilizce seviyenize göre 3 ay ile 1 yıl arasında değişen bir süre hazırlık eğitimi almayı kabul etmeniz gerekir. TOEFL ve TOEIC gibi sınavlar birçok üniversite tarafından kabul görürken, bazı okullar kendi özel sınavlarını veya IELTS sınavını da kabul etmektedir.

Türkiye’ de üniversite eğitimi alırken, Kanada’ da bir üniversiteye geçiş yapmak (transfer) veya ön lisans mezunlarının eğitimlerini lisans derecesine tamamlamaları mümkündür. Fakat üniversitelerin dersleri ve ders içerikleri %100 birbirine uymadığından, derslerden tam kredi transferi mümkün olmaz. Bir Kanada üniversitesine transfer olup lisans diploması alabilmek için en az iki sene o üniversitede okumak gerekmektedir.

AMERİKA ‘DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Bir kolej veya üniversiteye devam eden ve henüz lisans diploması almamış bir öğrenci, lisans düzeyinAmerika’da üniversite eğitimini Community College’larda verilen ön lisans eğitimi, bachelor, master ve doktora olarak ayırabiliriz.

Amerika’da Ön Lisans Eğitimi: Amerika’da 12. sınıfı tamamlayan ve liseden mezun olan öğrenciler Community College veya Junior College adı verilen iki yıllık yükseköğretim kurumlarına girebilirler. Buradaki eğitimin sonunda ön lisans diploması (Associate Degree) almaya hak kazanırlar. Bu okulların en önemli özelliği öğrencinin gerekli ortalamayı sağlaması halinde dört yıllık okullara geçebilmesidir.

Bir kolej veya üniversiteye devam eden ve henüz lisans diploması almamış bir öğrenci, lisans düzeyinde öğrenim görüyor demektir. Bir lisans diploması almak, genelde yaklaşık dört yıl sürer. Lisans diploması almak için eğitiminize ya bir "community" kolejde ya da dört yıllık bir üniversite veya kolejde başlayabilirsiniz. 

Eğitiminizin ilk iki yılında genelde edebiyat, fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat, tarih ve benzeri gibi zorunlu dersler olarak bilinen farklı konularda çok sayıda ders almak zorunda kalırsınız. Böylelikle belli bir alana odaklanmadan önce çeşitli konularda genel bir bilgi sahibi olmuş, bir altyapı kurmuş olursunuz. 

Pek çok öğrenci, ilk iki yıl zorunlu dersleri geçmek için bir "community" kolejde eğitim almayı tercih eder. Bir Önlisans Diploması (AA) ile dört yıllık bir üniversite veya koleje transfer olabilirler. 

"Bölüm", lisans eğitiminin odaklandığı belli bir alandır. Örneğin, birisinin bölümü gazetecilikse, Gazetecilik Lisans Diploması alacaktır. Bölümünüzün diplomasını alabilme koşullarını yerine getirmek için bu alanda belli sayıda ders almanız gerekecektir. Okulun üçüncü yılına başlarken bölümünüzü seçmeniz gerekir. 

Amerikan yükseköğrenim sisteminin kendine has bir diğer özelliği de isterseniz bölümünüzü pek çok kere değiştirebilmenizdir. Lisans eğitimlerinde bir noktada bölüm değiştirmek, Amerikalı öğrenciler arasında çok yaygındır. Çoğunlukla, öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri veya keyif aldıkları farklı bir bölümü sonradan keşfederler. Amerikan eğitim sistemi, çok esnektir. Bölüm değiştirmenin daha fazla zaman ve para harcamak anlamına gelen, daha fazla ders almakla sonuçlanabileceğini de göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin.  

İkinci Düzey: 

Master Diploması için Lisansüstü 

Günümüzde lisans diploması olan bir kolej veya üniversite mezunu, bazı mesleklere başlamak veya kariyerlerini ileriye götürmek için lisansüstü eğitimi ciddi bir şekilde düşünmek isteyebilir. Söz konusu diploma, genelde kütüphanecilik, mühendislik, davranış sağlığı ve eğitim alanlarında daha yüksek pozisyonlar için zorunludur. 

Dahası, bazı ülkelerden uluslararası öğrencilerin yurtdışında eğitim almalarına sadece lisansüstü düzeyde izin verilir. ABD'de bir lisansüstü programa başvurmadan önce ülkenizde bir işe girmek için sizden istenen belgeleri iyi araştırmalısınız. 

Bir lisansüstü program, genelde bir üniversite veya kolejin bir bölümüdür. Kabul almak için GRE sınavına (Yüksek Lisans Sınavı) girmeniz gerekecektir. Belli bazı master programları, hukuk fakülteleri için LSAT, işletme fakülteleri için GRE veya GMAT ve tıp fakülteleri için MCAT gibi sınavları şart koşarlar.  

Master diploması veren lisansüstü programları bitirmek, genellikle bir ila iki yıl sürebilir. Örneğin, MBA (İşletme Master Programı) yaklaşık iki yıl süren oldukça popüler bir bölümdür. Gazetecilik gibi diğer master programları sadece bir yıl sürer.